Hjørringmodellen

Hjørring Kommune gør en historisk indsats for at bringe flere ledige og sygmeldte ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om Hjørringmodellen og Investeringsstrategien på hovedsiden her

Arbejdsstyrken i Hjørring Kommune falder, både på grund af fraflytning og små ungdomsårgange. 

Byrådet har derfor valgt at investere i 125 mio. kr. i perioden 2015 – 2018. Der ansættes derfor flere hænder, så der kan tages hånd om den enkeltes udfordringer med det samme. Der er f.eks. tale om flere sagsbehandlere, flere virksomhedskonsulenter og sundhedsfaglige medarbejdere.

Læs hele metodebeskrivelsen her

Her finder du en kort version af metodebeskrivelsen